Οι Απόφοιτοι του Ελληνικού Λυκείου Μονάχου κατά το έτος 1979

γιόρτασαν τα 30 χρόνια από την αποφοίτηση τους.

 

Abiturfeier2009